Projektireferenssit ja koulutus

Koulutus:

Tällä hetkellä olen jatko-opiskelija Helsingin Yliopistolla

Tohtoriohjelma: Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma

Opintojen tavoitteena oleva tutkinto: Filosofian tohtorin tutkinto, Eläinten pito ja hyvinvointi

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus, tutkijat

Maisterin tutkinto

 • Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kotieläinten jalostustiede, Helsingin Yliopisto, valmistumisvuosi 2013

Kandidaatin tutkinto

 • BSc Agricultural Science, Animal Science, University of Aberystwyth, Wales, valmistumisvuosi 2010

Olen sertifioitu nautojen Welfare Quality-auditoija. Sertifikaatti myönnettiin joulukuussa 2016 arvosanalla 0,82 excellent reliability score.

Opiskelen lisäksi markkinointia ja kuluttajakäyttäytymistä Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa.

Työ- ja projektireferenssit

 • Käynnissä on tällä hetkellä useita eläinten hyvinvoinnin auditointi- ja konsultointiprojekteja. Tietoja päivitän niiden tullessa julkisiksi.
 • Toimin asiantuntijana Luonnonvarakeskuksen hankkeessa Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä
 • Vastaan Juustoportti Oy:n kaikkien maitotilojen eläinten hyvinvoinnin Welfare Quality auditoinneista.
 • Olen toiminut markkinatutkimusyritys Kantar TNS Elintarviketieto Oy:llä avainasiakkuuspäällikkönä
 • Vuoden 2015 elokuussa päättyi vetämäni SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton elintarvikkeiden hyvinvointimerkintäjärjestelmän esiselvityshanke. Hankevastaavana selvitin hyvinvointimerkinnän käyttöönoton mahdollisuuksia ja haasteita koko elintarvikeketjun osalta käyden laajoja sidosryhmäkeskusteluita muun muassa lihatalojen, kaupanalan ja etujärjestöjen kanssa.
 • Toimin asiantuntijana elokuussa 2015 päättyneessä Eläinten hyvinvoinnin tuen vaikuttavuudet 2008–2013-hankkeessa (Luonnonvarakeskus), sekä hiljattain päättyneessä Hyvinvointia hyllylle-hankkeessa (Eläinten hyvinvointikeskus). Hankkeen tarkoituksena on lisätä suomalaisten kuluttajien tietoa ja tietoisuutta tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja sen tuottamasta lisäarvosta elintarvikkeille, sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan tehdä vastuullisia valintoja.
 • Vuoden 2015 elokuussa toimin kääntäjänä amerikkalaisen eläinten käsittelykouluttajan, eläinlääketieteen tohtori Don Höglundin pitämässä koulutuksessa Juustoportin Vapaan lehmän maitotilallisille. Kääntämistyötä (en-fi) olen tehnyt myös Maaseutumedialle.
 • 2015-2016 toimin Lapin ProAgrian kotieläinasiantuntijana. Työnkuvaani kuuluu maitotilojen neuvonta ja koulutustehtävät sekä pienryhmäkoulutusten vetäminen.
 • Olen toiminut Maaseutuvirastossa eläinten hyvinvointituen sekä alkuperäisrotujen kasvattamisen tuen ylitarkastajana. Sitä ennen työskentelin Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa suunnittelijana. Näin ollen omaan työkokemusta maataloushallinnosta sekä tukien toimeenpano- ja valvontatyöstä
 • Toimin freelance-toimittajana kotieläinten terveydenhuolto-lehti KMVET:ille.